ИНФОРМАТОР О РАДУ

Основни подаци:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ” Јагодина
Адреса: ул. Милана Мијалковића бр. 14, 35000 Јагодина
Матични број: 07127120
ПИБ: 101158167
Адреса електронске поште: info@arhivja.org.rs
Директор: мр Дејан Танић (од 5. 9. 2019.)
Име лица које je одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор: директор Дејан Танић
 

Преузмите Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина овде >>

Преузмите Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Историјског архива ”Средње Поморавље” у Јагодини овде >>

Преузмите Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Историјског архива ”Средње Поморавље” у Јагодини овде >>ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодине  Више... 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...