ЧАСОПИС „КОРЕНИ” I (2003.)


САДРЖАЈ


мр Дејан Танић
МИСИЈА РАВАНИЧКИХ КАЛУЂЕРА У РУСИЈИ 1693. ГОДИНЕ
Апстракт: Током читавог XVII и почетком XVIII века, односи Српске православне цркве и руске државе пролазили су кроз посебну фазу, чија је главна карактеристика лежала у политичко-дипломатском аспекту поменутих односа и веза. Врхунац ове фазе био је достигнут у периоду трајања Бечког рата (1683-1699), а одлазак изасланства манастира Раванице у Русију, 1693. године, представља један од најзначајнијих и најзанимљивијих детаља поменутог вида српско-руских односа.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Љубодраг Поповић
ПРИЛОЗИ ИЗУЧАВАЊУ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА У ПОМОРАВЉУ-АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛА
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Добривоје Јовановић 
ЈОВАНОВА БУНА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ
Апстракт: Буна је названа по Јовану Обреновићу, брату кнеза Милоша. То је био последњи покушај да се победе уставобранитељи. Поразом кнеза Милоша, омогућена је изградња нових политичких и економских односа у Србији.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
ПОПИС ЕСНАФА ЈАГОДИНСКЕ ВАРОШИ 1849. ГОДИНЕ
Апстракт: Еснафска уредба 1847. године и њен Додатак 1849. године предвиђали су укидање постојећих и устројство нових еснафа у Србији. Примена Уредбе је наишла на велике тешкоће, јер је била анахрона у односу на друштвена и економска кретања Кнежевине и грађанске Европе средином XIX века. Рад илуструје проблеме у примени Уредбе и даје приказ новооснованих еснафа у јагодинској вароши, у настојању да се одслика привредна структура једне варошице средином XIX века.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Велибор Лазаревић
КТИТОРСКА И ТРГОВАЧКА ПОРОДИЦА ХАЏИ ИВАНА ЈОШУЛИЋА ИЗ МИЛУТОВЦА У ЛЕВЧУ
Апстракт: На основу архивске грађе и предања установљене су бројне чињенице из породичне историје чувених Јошулића, потоњих Хаџића и Ивановића из Милутовца у Левчу. Као ктитори и трговци из прве половине 19. века обележили су једно време и постигли изванредан успон.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Пуковник мр Велимир Иветић
ОФИЦИРИ ИЗ ЈАГОДИНЕ–НАЈЗАСТУПЉЕНИЈИ ПРИПАДНИЦИ ВРХА ВОЈНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ЕЛИТЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У XX ВЕКУ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Снежана Марјановић
ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈУ ИНДУСТРИЈЕ У ЈАГОДИНИ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Небојша Ђокић
ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
ОКУПАЦИЈА ЈАГОДИНЕ 1915-1918. ГОДИНЕ
Апстракт: Досада неистражена тема о драматичним дешавањима у Јагодини током аустро-угарске окупације приказана на основу оргиналних извора. У посебном додатку дат је Списак погинулих и умрлих Јагодинаца у ратовима 1912–1918. године, Списак интернираних грађана из Јагодине 1916. године, као и аустро-угарски  Попис становништва 1916. године.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бранислав Цветковић
ТРАГОВИ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА РУСА ЕМИГРАНАТА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: У чланку су дати основни подаци о деловању руских емиграната В. Иванова, Е. Тимонова и А. Лазарева на пољу ликовне уметности и педагогије у међуратној Јагодини. Први пут су публикована новооткривена дела В. Иванова и Е. Тимонова, као и оригинална документа С. Смирнова и Н. Краснова из Завичајног музеја у Јагодини.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Проф. др Вељко Ђурић Мишина
НЕКОЛИКО ПРИЛОГА О СУДБИНИ ИМОВИНЕ МАНАСТИРА СРЕЗА ЈАГОДИНСКОГ ПОСЛЕ 1945. ГОДИНЕ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
ИЗ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ ЈАГОДИНЕ: ДУШАН ВУКИЋЕВИЋ (1897-1969)
Апстракт: Рад говори о животу и раду значајног просветно-културног радника Душана Вукићевића популарног чика Дује. Текст је заснован превасходно на грађи која се налази у Завичајном музеју.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
ФОНД НАЧЕЛСТВА ОКРУГА ЈАГОДИНСКОГ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нинослав Станојловић
ТЕСТАМЕНТ СТЕФАНА – СТЕВЧЕ МИХАЈЛОВИЋА
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
ПРИЛОЗИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ОКУПАЦИЈЕ ЈАГОДИНЕ ОД 1915. ДО 1918. ГОДИНЕ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Љубица Здравковић
ДУШАН ДОДИЋ, ОСЛОБОДИЛАЦ ЈАГОДИНЕ - РАТНИ ДНЕВНИК
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бобан Поповић
ЛЕТОПИС ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ” У ЈАГОДИНИ ЗА 2002. ГОДИНУ
преузмите овај рад у pdf формату >>ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више...

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...