ЧАСОПИС „КОРЕНИ” III (2005.)


САДРЖАЈ


Мр Добривоје Јовановић
ЈАГОДИНСКА И ЋУПРИЈСКА НАХИЈА У ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ
УДК: 94(497.11)"1813/1815"
Апстракт: У другом српском устанку, ради заштите јужне границе Београдског пашалука, Јагодинска и Ћупријска нахија имале су велики значај. На територији ових нахија извршена је концентрација значајних устаничких снага под командом водећих људи устанка, а исто тако, започети су и завршени коначни преговори о будућим односима Срба и Турака.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
ДУХОВНА ДЕЛАТНОСТ ВЕНЕДИКТА ЦРЕПОВИЋА-ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ КУЛТУРЕ СРЕДЊЕГ ПОМОРАВЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
УДК: 271.222(497.11):929 Цреповић В
Апстракт: Рад говори о делатности Венедикта Цреповића, сина војводе Црепа, која се огледа у његовој активности превасходно на пољу књижевности оставивши видан траг на том делатномпољу. Указује се на значај ове личности која је имала у периоду Деспотовине
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бранислав Цветковић 
РАДЕШИНО. РЕЗУЛТАТИ ПРОСПЕКЦИЈЕ
УДК: 904:726.54(497.11)
Апстракт: Буна је названа по Јовану Обреновићу, брату кнеза Милоша. То је био последњи покушај да се победе уставобранитељи. Поразом кнеза Милоша, омогућена је изградња нових политичких и економских односа у Србији.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
УРБАНИСТИЧКИ И ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ЈАГОДИНЕ XIV–XX ВЕК
УДК: 94(497.11 Јагодина)"13/19"
711.4(497.11)"13/19"
Апстракт: За протеклих 600 година Јагодина је у свом развоју прошла кроз разне фазе урбаног, етичког и културног развоја. Формирајући се најпре као сеоце са тргом у плодној долини, као трговиште у доба средњовековне српске државе, као важна саобраћајна станица и војно утврђење у доба турске владавине, да би након Српске револуције па до краја XIX века прерасла у развијену административну, културну, саобраћајну и трговинско-занатску окружну варош. Почетком XX века и између два светска рата прераста од трговачко-занатског средишта у једно од развијенијих индустријских средишта Србије. Постаје модерна европска варош. Након Другог светског рата, развојем комуникација, привреде, концентрацијом управних, судских, просветних, здравствених и др. делатности, Јагодина постаје регионални центар Средњег ПоморављаПрви помени области
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Дејан Танић
ВОЈНО-СТРАТЕШКИ ЗНАЧАЈ СРЕДЊЕГ ПОМОРАВЉА У БЕЧКОМ  РАТУ (1683-1699)
УДК: 355.48(497.11)"1683/1699"
94(497)"1683/1699"
Апстракт: Током свих ратова који су се водили између Турског Царства и хришћанских сила, од почетка 16. века па све до краја 18. века, област Средњег Поморавља, односно, централног дела долине Велике Мораве, имала је велики војно стратешки значај. Са овог подручја могле су се ефикасно организовати све војне акције у северном и централном делу Балкана, као и слање појачања и сва логистика, неопходна за успешно вођење рата. У време такозване Балканске фазе Бечког рата, долина Велике Мораве представљала је подручје од кључног стратешког значаја, нарочито у периоду аустријског напредовања кроз Србију, али и током повлачења хабсбуршких трупа, после пораза 1690. када је дошло и до Велике Сеобе Срба. У каснијој фази Бечког рата, Средње Поморавље, као и читава долина Велике Мораве, послужили су као одскочна даска за реорганизоване турске трупе у њиховом покушају да поврате територије у Панонији и Подунављу, изгубљене у периоду 1683-1688.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Зоран Марковић
ПРАВОСУЂЕ У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ У ПЕРИОДУ ОД 1813. ДО 1820. ГОДИНЕ
УДК: 342.56(497.11)"1813/1820"
Апстракт: У овом периоду територију садашњег Поморавског округа чиниле су у највећем територије тадашње Јагодинске и Ћупријске нахије. Са пропашћу унутрашње самосталности државне управе, 1813. године, срушен је био у потпуности и апарат власти, а тиме и систем провосуђа који је у устанку био изграђен. Остали су били само кнезови по нахијама и кметови по селима, без икаквих права, само са дужностима да распоређују и купе порез. Априла месеца 1815. године подигнут је нови народни устанак. После устанка и почетка владавине кнеза Милоша, настаје период својеврсног двовлашћа турских и српских органа. Судску власт су и даље вршили турски органи: муселим и кадија уз присуство нахијског кнеза када је суђено Србима, док су по селима судили српски кнезови. Овакво стање у правосуђу траје до 1820. године, када је Милош успео да расправљање спорова и кривица Срба пренесе да искључиво буду у надлежности српских старешина.
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Небојша Ђокић
ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ХРАМА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ИВКОВАЧКОМ ПРЊАВОРУ
УДК: 271.222(497.11)-523.4
Апстракт: Историја Храма Рођења Пресвете Богородице је непозната за период пре краја XVIII века, премда постоји необично и лепо предање о нанастанку храма које настанак Ивковића везује за кнеза Лазара и пустињака Ивка. По подацима епископа Јоаникија манастир Ивковић је обновљен од стране каленићком монаха Онисима (чије је мирско име било Обрада Крпачић) и игумана манастира Каленића између 1768. и 1788. године. Следећа већа обнова је била за време књаза Милоша Ореновића у лето 1836. године. У тексту се на крају даје и опис манастира као и преглед његове имовине у јесен 1836. године.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
„ИЗ ШКОЛИНОГ ПАРКА”, РУКОПИС ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ СРЕТЕНА АЏИЋА, ПРВОГ УПРАВИТЕЉА МУШКЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЈАГОДИНИ
УДК: 37:29 Аџић С.
821.163.41-94
Апстракт: Сретен Аџић, управник Мушке учитељске школе у Јагодини(1898-1920), може се сматрати и оснивачем ове школе. Поред великог доприноса у погледу унапређења Учитељске школе, Аџић је као изванредни интелектуалац своје епохе, оставио већи број теоријских радова и својеврсну хронику парка Учитељске школе. Овај рукопис под називом „Из школиног парка” се налази у библиотеци Учитељског факултета у Јагодини.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Оливер Ђорђевић
ДЕТИЊСТВО НАДЕЖДЕ АЏИЋ, ПОТОЊЕ ВИСОКО ПРЕПОДОБНЕ МАТИ АНЕ, ИГУМАНИЈЕ МАНАСТИРА ВРАЋЕВШНИЦЕ
УДК: 271.222(497.11)-788:929 Мати Ана
929.52 АЏИЋ
Апстракт: Рад нас превасходно упознаје са раним младалачким периодом живота Надежде Аџић, у монашком образу Ане, проведеним у Јагодини од 1900. до 1912. године.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Ђорђе Петковић
ДИВИЗНИ ЂЕНЕРАЛ ДРАГИША ПАНДУРОВИЋ О АРМИЈСКОМ ЂЕНЕРАЛУ ИЛИЈИ БРАШИЋУ
УДК: 355:929 Брашић И.
355:929 Пандуровић Д.
821.163.41-94
Апстракт: Рад садржи сажете биографске податке о двојици ђенерала Војске Краљевине Југославије, који су као млади официри, након завршене Војне академије, доживели славу с успесима Српске војске у балканским ратовима и И светском рату, да би након две деценије мирнодопског војног живота високих официра, били укључени у Априлски рат 1941. године и, поражени, Други светски рат провели су у немачком заробљеништву, а своје кости оставили су као „добровољни” емигранти. Приређен је један од „брзих портрета” о армијским ђенералима, онај о армијском ђенералу Илији Брашићу, из пера дивизијског ђенерала Драгише Д. Пандуровића, који је у прилогу.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Велибор Лазаревић
ЖУПАЊЕВАЦ У ЛЕВЧУ (прилози за историју)
УДК: 908(497.11 Жупањевац)
904:711.42"653"(497.11)
Апстракт: Село Жупањевац је једно од најзначајнијих историјских места у Србији, али, насупрот томе, веома мало научно истражено. Жупањевац чува остатке античких, римских и средњовековних здања (римско утрврђење на Стражевици, црквину на Царини, цркве у Доњем граду). У њему је највероватније боравио жупан Никола Алтомановић, а 1398. године кнегиња Милица, тада већ монахиња Јевгенија, која је у њему написала даровну повељу манастиру Хиландару.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић, Дејан Првуловић
ЗАШТИТА МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ НА ПОДРУЧЈУ СО ЈАГОДИНА
УДК: 930.25:347.183(497.11)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бориша Радовановић
О НЕКИМ УЧЕСНИЦИМА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА 1815. ГОДИНЕ ИЗ КРАГУЈЕВАЧКОГ И ЈАГОДИНСКОГ ОКРУЖЈА
УДК: 94(497.11)''1815'':929(083.81)
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Небојша Ђокић, Оливера Думић
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ 1836. ГОДИНЕ(ПО ПОДАЦИМА ТРИ ПОПИСА ИЗ 1836. ГОДИНЕ)
УДК: 271.222(497.11)-523.4/.6"1836"(083.81)(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нинослав Станојловић
ЈАГОДИНА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА 1912-1913. ГОДИНЕ У ДНЕВНИЧКИМ БЕЛЕШКАМА МИЛАНА Д. РАДЕНКОВИЋА
УДК: 94(497.11)"1912/1913"(093.3)
821.163.41-94
32:929 Раденковић М.
Апстракт: Милан Д. Раденковић (Јагодина, 1850–Јагодина, 1915), трговац јагодински, физички радник на изградњи железнице, дрвосеча, рибар и кожар по многим крајевима широм Сједињених Америчких Држава, потом власник фабрике за прераду коже у родном месту, први председник јагодинског Месног одбора Народне радикалне странке, учесник Тимочке буне, робијаш пожаревачке казнионе, председник општине јагодинске у неколико мандата, одличан зналац енглеског језика због чега је био представник Управе Монопола дувана на Светској изложби у Лондону 1907. године итд, остао је у сенци свог деде, по мајци, гласовитог Стефана-Стевче Михаиловића. Његов буран живот, нарочито вишегодишњи боравак у Америци, послужили су као предложак Браниславу Нушићу, за лик легендарног светског путника Јованче Мицића, а политички и друштвени рад сврстали су га у ред знаменитих Јагодинаца. Дневник Милана Д. Раденковића, вођен у време Првог балканског рата вредно је сведочанство о једном времену, једном граду и једном човеку.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Недељко Јешић
КАКО ЈЕ СРПСКА ВОЈСКА, ОДСТУПАЈУЋИ ИСПРЕД МНОГО НАДМОЋНИЈЕГ НЕПРИЈАТЕЉА, ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА 1915. ГОДИНЕ НАПУСТИЛА ЈАГОДИНУ
(Према ратном дневнику потпоручника Славка Јоксимовића)
УДК: 94(497.11)"1915"(093.3)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић
ЂАЦИ ИЗ МОРАВСКОГ ОКРУГА У ФРАНЦУСКОЈ У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
УДК: 371.212-058.862(=163.41)(44)"1914/1918"(083.81)
преузмите овај рад у pdf формату >>

ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више...

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...