ЧАСОПИС „КОРЕНИ” IV (2006.)


САДРЖАЈ


Зоран Марковић
СУДСТВО У СРЕДЊЕМ ВЕКУ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
УДК: 34(497.11)"11/14"
Апстракт: За проучавање историјског и друштвеног развоја сваке државе неопходно је познавање развоја правног система. Што се тиче средњовековне Србије, први познати текстови са правном садржином потичу из XII века. Овај рад представља, у основним цртама, пресек развоја правног система у средњевековној Србији, од почетка владавине династије Немањића до позног Средњег века, односно, до периода постојања Српске Деспотовине.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бранислав Цветковић
ЛИКОВИ СВЕТОГ САВЕ И СВЕТОГ СИМЕОНА НЕМАЊЕ У ЈОШАНИЦИ
УДК: 726.54(497.11)
75.052.046(497.11)
271.222(497.11)-523.4-526.6
Апстракт: У тексту се доносе резултати истраживања иконографског програма у олтарској апсиди цркве манастира Јошанице. Пажња је најпре посвећена прегледу историографије овог слабо проученог споменика позног Средњег века. Потом је дата анализа са предлогом идентификације фигура у сцени Поклоњење Агнецу, и других фигура у простору ђаконикона и протезиса. Највише пажње посвећено је  фреско иконама Св. Саве Српског и Св. Симеона Немање, насликаним на површинама протезиса.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Дејан Танић 
ПОМОЋ ВЕЛИКОГ КНЕЗА МОСКОВСКОГ ВАСИЛИЈА III МАНАСТИРУ СИСОЈЕВАЦ КОД ПАРАЋИНА 1509. ГОДИНЕ
УДК: 930.85((470+497.11)"15"
271.222(497.11)-9"15"
Апстракт:. За односе између Српске православне цркве и руске државе, током XVI века, посебно је карактеристичан духовно-идеолошки аспект. Један од првих случајева контаката Српске цркве и руске државе (Велике московске кнежевине) у поменутом периоду био је одлазак старца Јоаникија, монаха манастира Сисојевац, 1509. године, у Москву и његова молба Великом кнезу Василију III за доделу материјалне помоћи манастиру. Поред доприноса анализи односа Српске православне цркве и Русије, овај догађај посредно указује и на значајно питање постојања самосталне (у односу на грчко свештенство) Српске православне цркве почетком XVI века и могуће границе њене јурисдикције.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Ђорђе Петковић
ПОКУШАЈ РАЗЈАШЊЕЊА КОНТРАВЕРЗИ  У САВРЕМЕНОЈ ЛИТЕРАТУРИ О ИСТОРИЈСКИМ ЛИЧНОСТИМА ПОМОРАВЉА С ПОЧЕТКА XIX ВЕКА
УДК: 94(497.11) "18":929(093.3)
Апстракт: Полазећи од биографских података изнетих у неколико најновијих публикација, аутор чини покушај да отклони присутне контраверзе произашле из литературе ранијег периода (углавном), јер верује да је могуће ту појаву сузбијати, ако се већ не може до краја зауставити, јавним указивањем на то. Указује на преплитање биографија више личности, њихово повезивање у биографију једне, раздвајање биографија у две под истим именом, забуне настале идентичним топонимима, као местима рођења (Трешњевица, Плана) или идентичним именима и презименима личности и т. сл.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКЕ ПРОШЛОСТИ ЈАГОДИНЕ
УДК: 727(497.11)(091)
Апстракт: Ово је прилог о старој згради Магистрата која је саграђена, готово пре 200 година и која је имала у прошлости више намена, све до 1912. године када је порушена. Над подрумом и темељима ове грађевине је саграђена тераса за потребе Мушке учитељске школе. Тераса  је 1973. године адаптирана у данашњи објекат Историјског архива у Јагодини.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Велибор Лазаревић
ПАРОХИЈЕ ЦРКВЕ КОМАРАНСКЕ ДО 1867. ГОДИНЕ
УДК: 271.222(497.11)-774
271.222(497.11)-9
Апстракт: Парохију манастира Комаране у XVIII веку вероватно је сачињавало неколико села између парохија које су тада припадале нуријама манастира Љубостиња и Каленић. Временом се територија и број села који су припадали првобитном манастиру, а потом цркви комаранској мењао и смањивао.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нинослав Станојловић
МАЈОР МИХАИЛО ИЛИЋ (1845–1876), ЖИВОТ И РАД
УДК: 355:929 Илић М.
Апстракт: Рад је посвећен животопису генералшабног мајора Михаила Н. Илића (Јагодина, 1845–Јавор, 1876), једном од најзначајнијих Јагодинаца. Његова официрска каријера, праћена и научно– истраживачким и преводилачким радом, крунисана је ратним ангажманом у првом српско–турском рату 1876–77. За живота, поставши легенда својом херојском смрћу Мајор Илић, звани Јаворски јунак, сврстао се у ред знаменитих Срба.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Др Ненад Ж. Петровић
АБРАХАМ (АВРАМ) МАНДЕЛБАУМ ЛЕКАР У ЋУПРИЈИ КРАЈЕМ XIX ВЕКА (СУДСКИ ЗЛОЧИН ИЛИ НЕ?)
УДК: 343.919(497.11)"18"
Апстракт: Овај чланак представља детаљни приказ и анализу полицијске и судске истраге убиства које је почињено 1898. године, од стране др Абрахама (Аврама) Манделбаума, лекара у Ћуприји. Жртва је била његова супруга Клара Манделбаум. Посебно интересантан и значајан детаљ у овом случају представља чињеница да се о овом убиству говорило 32 године касније, на састанку масонске ложе Побратим у Београду.Овим се отварају нека осетљива питања о значају и специфичној улози масона у тадашњој Југославији, као и о чланству и улози др Манделбаума у поменутој масонској ложи.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Јевђа А. Јевђовић
Др ВОЈИСЛАВ В. РАШИЋ
УДК: 34:929 Рашић В.
Апстракт: Др Војислав Рашић, један од зачетника Соколства у Србији. Доктор правних наука и плодан писац. Овај мало заборављен али свакако значајан Јагодинац заслужује и опсежније студије. На основу објављених биографија као и докумената који се налазе код аутора  написана је ова биографија
преузмите овај рад у pdf формату >>
Јасмина Грујић
РАЗГЛЕДНИЦЕ ЈАГОДИНЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА 1901-1940.
УДК: 77.039(497.11 Јагодина)
Апстракт: У раду је презентована збирка разгледница Завичајног музеја Јагодина, указано на историјат разгледнице и њен значај као аутентичног извора за проучавање изгледа Јагодине у првој половини XX века. Указано је на потребу третирања разгледница као вишеструко значајног документа у истраживањима многих дисциплина и дати основни подаци за правилан приступ овом облику међуљудске комуникације.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
РАТНЕ ЗНАЧКЕ ВОЈНИКА СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
УДК: 929.628:355.415.7(497.11)"1916/1918"
069.51:929.628(497.11)
Апстракт: Ове 2006. године навршило се 90 година од формирања Солунског фронта, светлог догађаја у историји српске војске. Септембра ове године навршило се и 90 година од формирања рода Везе, изузетно важног у војсци, као самосталног рода у оквиру српске војске. Ови догађаји су повод да се о њима нешто каже, а на основу ратних значки војника са подручја Јагодине и Левча који су били на Солунском фронту, а које се налазе у збирци знамења Завичајног музеја у Јагодини.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић
ЈАГОДИНСКА ОСНОВНА ШКОЛА ИЗМЕЂУ ДВА РАТА (1918-1941)
УДК: 373.3(497.11)"1918/1941"
Апстракт: После Првог светског рата настављена је велика активност на обезбеђивању услова за нормалан рад основне школе. Захваљујући напоримаопштине, Министарства просвет, као и наставног кадра, напредак рада био је присутан на свим пољима делатности. Наставници и ученици основне школе били су иницијатори и учесници у многим манифестацијама просветно-културног значаја за Јагодину
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бориша Радовановић
О НЕКИМ УЧЕСНИЦИМА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА 1815. ГОДИНЕ ИЗ КРАГУЈЕВАЧКОГ И ЈАГОДИНСКОГ ОКРУЖЈА
УДК: 94(497.11)''1815'':929(083.81)
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Небојша Ђокић, Оливера Думић
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ 1836. ГОДИНЕ (ПО ПОДАЦИМА ТРИ ПОПИСА ИЗ 1836. ГОДИНЕ)
УДК: 271.222(497.11)-523.4/.6"1836"(083.81)(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Оливера Думић, Небојша Ђокић
РУСКИ МОНАСИ У МИЉКОВОМ МАНАСТИРУ
УДК: 271.222(497.11)-523.6
271.2-788(=161.1)(497.11)"192/193"
Апстракт: После Октобарске револуције велики број руских емиграната дошао је у Краљевину СХС и дао значајан допринос развоју српске науке, културе, уметности и духовности. На жалост, њихов утицај на развој духовности у српској историографији није довољно истражен. Неколико значајних руских духовника нашло је уточиште у Миљковом манастиру, почетком 20-тих година. Њихова духовничка делатност обележила је развој духовног живота, не само у Миљковом манастиру, већ и у читавој тзв. Српској Светој Гори у Ресави.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драган Николић
ДВА ДРАГУЉА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ У РЕСАВИ
УДК: 726.597(497.11)
Апстракт: Овај рад указује на два, по питању архитектуре, веома значајна објекта, који представљају саставни део храма у Црквенцу. Пројектанти ових објеката били су познати српски архитекти Владимир Поповић и Момир Коруновић. Поред тога, указује се на значај ресавских цркава и манастира за развој духовног и црквеног живота у Србији, од Средњег века до данас.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ЋУПРИЈА, РЕКОВАЦ, ДЕСПОТОВАЦ И СВИЛАЈНАЦ
УДК: 351.755.2(497.11)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић, Нинослав Станојловић
ОФИЦИРИ ЈАГОДИНСКОГ И ЋУПРИЈСКОГ ОКРУГА У СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА 1876-1878.
УДК: 355.332(497.11)"1876/1878":929(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Оливер Ђорђевић
СТАЊЕ У ПРОТОПРЕЗВИТЕРСТВУ ЈАГОДИНСКОМ СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
УДК: 271.222(497.11)-9"187"(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Небојша Ђокић
ВОЈНО-УПРАВНИ КОМАНДАНТ У СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ
УДК: 94(497.11)"1941"(093.2)
355.355:355.311.7(497.11)"1941"(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бориша Радовановић
ХРОНИКА СРЕЗА ЛЕВАЧКОГ
(рукопис непознатог аутора из 1955. године)
УДК: 908(497.11 Левач)(093.2)
Апстракт: Рад је заснован на подацима који су прикупњени 50-тих година XX века од стране анонимног истраживача на захтев Градске државне архиве из Крагујевца. У архив је доспео под именом Историја Левча (Левачког среза  -Рековац-) 17.јула 1955.године, као поклон тадашњег председника општине Рековац Живадина Нешића, што је на кошуљици овог документа и исписала Смиља Милосављевић тадашњи директор Архива у Крагујевцу. У раду су дати основни географски и етнографски подаци о Левчу, оснивање Левачких насеља, пореклу становништва, обичајима и ношњи овог краја.
преузмите овај рад у pdf формату >>

ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више...

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...