ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ” Јагодина

Тел/Факс

Централа: 035 8223 506
Директор: 035 242 059

Матични број

07127120

ПИБ

101158167

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Историјског архива ”Средње Поморавље” у Јагодини

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Историјског архива ”Средње Поморавље” у Јагодини