НОРМАТИВНА АКТА

Информатор о раду  >>

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2022.  >>

План набавки 2022.  >>

Завршни рачун за 2021.  >>

Образложење трећег ребаланса 2021.  >>

Обрезложење Финансијског плана за 2021.  >>

Предлог Плана и програма рада у 2022.  >>

Извештај о раду за 2021.  >>

Финансијски план за 2021.  >>

Финансијски план за 2022.  >>

Програм рада Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини за 2021. г.  >>

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Извештај о раду Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини за 2020. г. (преузми pdf.)

Програм рада Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини за 2020. г. (преузми pdf.)

Извештај о раду Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини за 2019. г. (преузми pdf.)

Подаци о запосленима у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Правилник о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Ценовник издања Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Допуна правилника о услугама у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

План интегритета у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Eтички кодекс понашања запослених у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини (преузми pdf.)

Eтички кодекс архивиста (преузми pdf.)