ИСТОРИОГРАФИЈА

Од оснивања до краја 2022. године, Историјски архив Јагодине објавио је 57 публикација, укључујући 10 бројева часописа „Корени”, неколико каталошких издања и једно Интернет издање. Овде представљамо већину ових публикација. Новија издања можете преузети у pdf формату.

Драгослав Дедић: Јагодина у Првом светском рату, 2022.

ЈАГОДИНА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Аутор: Драгослав Дедић; предговор и увод: мр Дејан Танић

Историјски архив Јагодина, 2022.
ISBN 978-86-87479-27-2

Опис: Ова изузетно информативна, документарна монографија, представља најпрецизнији пресек свих битних догађаја у Првом светском рату, како у Србији, тако и у читавој Европи. Посебна вредност ове монографије представља њен документарни део који, до детаља, приказује све жртве (погинуле, рањене, заробљене, депортоване) Првог светског рата на тлу Јагодине и њене шире околине. Ово представља, уједно, велики допринос пројекту од националног значаја, утврђивања коначног броја жртава у Првом светском рату али и свим другим ослободилачким ратовима Србије у 20. веку.

 

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Дејан Танић, „Србија и трећи Рим

Дејан Танић, „Србија и трећи Рим“, 2022.

СРБИЈА И ТРЕЋИ РИМ

Аутор: мр Дејан Танић

Историјски архив Јагодина, 2022.
ISBN 978-86-87479-28-9

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Дејан Танић, „Дипломатија Српске православне цркве у XVI и XVII веку

Дејан Танић, „Дипломатија Српске православне цркве у XVI и XVII веку“, 2020.

ДИПЛОМАТИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XVI И XVII ВЕКУ

Аутор: мр Дејан Танић

Историјски архив Јагодина, 2020.
ISBN 978-86-87479-26-5

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

 

 

 

 

Драгослав Дедић, „Куга у Јагодини 1837. године", 2020.

Драгослав Дедић, „Куга у Јагодини 1837. године“, 2020.

КУГА У ЈАГОДИНИ

Аутор: Драгослав Дедић
Историјски архив Јагодина, 2020.
ISBN 978-86-87479-24-1