ИЗВОРИ

Од оснивања до краја 2022. године, Историјски архив Јагодине објавио је 57 публикација, укључујући 10 бројева часописа „Корени”, неколико каталошких издања и једно Интернет издање. Овде представљамо већину ових публикација. Новија издања можете преузети у pdf формату.

Попис становништва и пољопривреде у срезу Левачком 1863. године

Попис становништва и пољопривреде у срезу Левачком 1863. године

ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

Приредили: Саша Здравковић и Дејан Танић

Историјски архив Јагодина, 2019.
ISBN 978-86-87479-22-7

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Варош Ћуприја - попис становништва и имовине 1862. године

Варош Ћуприја – попис становништва и имовине 1862. године

ВАРОШ ЋУПРИЈА – ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ИМОВИНЕ 1862. ГОДИНЕ

Приредили: Светлана Мишковић и Дејан Танић

Историјски архив Јагодина, 2019.
ISBN 978-86-87479-23-4

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Попис становништва и пољопривреде у срезу Беличком 1863. године

Попис становништва и пољопривреде у срезу Беличком 1863. године

ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ БЕЛИЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

Приредили: Светлана Мишковић и мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина, 2017.
ISBN 978-86-87479-21-0

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Национализација имовине у Моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962

Национализација имовине у Моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962

НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИМОВИНЕ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ (СРЕЗУ СВЕТОЗАРЕВО) 1946-1962

Приредили: Милорад Јовановић, Горан Алексић и Нада Стојановић

Историјски архив Јагодина, 2014.
ISBN 978-86-87479-12-8

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs

Књажеска канцеларија - Јагодинска нахија 1830 - 1835, књига трећа

Књажеска канцеларија – Јагодинска нахија 1830 – 1835, књига трећа

КЊАЖЕСКА КАНЦЕЛАРИЈА – ЈАГОДИНСКА НАХИЈА 1830 – 1835, КЊИГА ТРЕЋА

Приредили: Зоран Марковић и Светлана Мишковић

Опис: Из едиције – Извори за историју Средњег Поморавља, Ресаве и Левча у 19. веку

Историјски архив Јагодина, 2009.
ISBN 978-86-87479-09-8

Ову публикацију можете купити у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини или платити поузећем. Више информација: info@arhivja.org.rs