Добро дошли

Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина је установа из области културе од општег значаја, која врши заштиту, сређивање и обраду архивске грађе и њено презентовање.

Архив обавља и друге послове, који се односе на стручно одржавање и сређивање архивске грађе регистратура правних лица, архивистичка истраживања по поднетим захтевима правних и физичких лица као и услуге фотокопирања, скенирања и дигитализације архивске грађе којом располаже.

Актуелно