У организацији Архива Војводине и у сарадњи са Архивистичким друштвом Србије и Друштвом архивских радника Војводине 5. априла 2023. године одржан је Округли сто на тему „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”. Пред многобројним колегама из архивске мреже, Матице српске и корисника архивске грађе (и других гостију), својe излагањe изнео је наш колега архивски саветник – историчар, Милорад Јовановић који је говорио испред Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина на тему „Судска документација у архивима и заштита података о личности”.

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Поред нашег колеге своја излагања изнели су:
Драгана Ђорић, Покрајински заштитник грађана: Право на доступност података из архивске грађе као људско право;
Милена Поповић Субић, Архив Војводине: Законодавни оквир за коришћење архивске грађе и доступност архивске грађе према Принципима доступности Међународног архивског савета;
Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац: Архивски фондови и збирке у архивима који садрже личне податке;
Лела Павловић, Међуопштински историјски архив Чачак: Коришћење ахивске грађе у јавним архивима која садржи податке који се односе на одбрану земље и националну безбедност, односно привредне и друге интересе Републике Србије;
Оливера Пејак Прокеш, Апелациони суд у Новом Саду: Анонимизација података у судству.

По завршетку излагања уследила је дискусија на теме Округлог стола.

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Округли сто „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

Погледајте излагање нашег колеге архивског саветника – историчара, Милорада Јовановића: